Ured za napredno računarstvo d.o.o.

Sjedište:
Horvaćanska 17
10000 Zagreb
Hrvatska
Adresa ureda:
Trg kralja Tomislava 8
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 3333-870
Fax: +385 1 3333-879

E-mail: info@unr.hr
Web: unr.hr

Matični broj: 2898403
OIB: 70115824092
Žiro račun: 2484008-1106196917
Više podataka...